Fachowe przeprowadzanie wyburzeń

 

Wyburzenia zamkniętych zakładów przemysłowych były jednymi z najtrudniejszych zadań, jakimi zajmowały się firmy rozbiórkowe. Wymagały bowiem zastosowania wszystkich środków w arsenale firmy, od ręcznych prac demontażowych, po użycie sprzętu ciężkiego i materiałów wybuchowych.

Profesjonalne wyburzenia zakładu przemysłowego

wyburzenia kujawsko pomorskiePrzede wszystkim, prace rozbiórkowe w zamkniętym obiekcie przemysłowym oznaczały bardzo rozległe prace demontażowe. Pozostałości po liniach produkcyjnych czy urządzeniach, ciągi wodne i energetyczne, oraz wszystkie elementy które mogły stwarzać zagrożenie w trakcie prac musiały być w pierwszej kolejności rozebrane. Dopiero gdy owe zadania zostały zakończone, można było rozpocząć właściwy proces wyburzenia Kujawsko Pomorskie. Obiekty przeznaczone do wyburzenia często były w bardzo złym stanie technicznym, utrudniającym ręczne wykonywanie wyburzeń, dlatego też do rozbiórki dużych budynków i hal zakładowych używano niemal wyłącznie maszyn budowlanych, służących do całkowitego zniszczenia rozbieranego obiektu i usunięcia pozostałości po wyburzeniu. Z racji iż zakłady przemysłowe były oddalone od zamieszkałego terenu zabudowanego, takie prace mogły być wykonywane znacznie szybciej, bez obawy o bezpieczeństwo osób postronnych. Największe budowle zakładowe nie mogły być jednak w ten sposób wyburzone, gdyż nawet najmniejsze naruszenie ich konstrukcji mogło spowodować natychmiastowe zawalenie, i stwarzało możliwość powstania wypadków przy pracy.

Budynki te, podobnie jak wysokie kominy czy chłodnie, były wyburzane za pomocą materiałów wybuchowych, zakładanych przez przeszkolony personel, pod nadzorem saperów policyjnych. Największe konstrukcje mogły być więc w ten sposób wyburzone szybko i bezpiecznie, oraz natychmiastowo usunięte w celu utylizacji i zwolnienia miejsca.